Vi kjemper for dine rettigheter i fødsel!

Loven er klar på at alle kvinner har rett til informert samtykke og medbestemmelse i svangerskap, fødsel og barseltida. Det betyr å velge å takke ja eller nei til enhver intervensjon som tilbys. Dessverre praktiseres ikke alltid loven slik.

Vi setter reproduktiv helse på agendaen og jobber for at informert samtykke er en selvfølge for alle kvinner.